מכרז פומבי מס' 25/7033/03/22- למתן שירותים לאיסוף ועיבוד נתוני זרמים, מפלס פני ים וגלים בתחומי נמל חיפה ונמל