מכרז פומבי 09/2021 - קיבוץ או הנר - שיפוץ יחידות דיור