מכרז לאספקת מוצרים שונים לתחום שתלים לכלי דם VASCULAR GRAFT