מכרז לשירותי יעוץ בטיחות, קונסטרוקציה, נגישות ורישוי לאירועים