מכרז כח אדם פנימי מס’ 01/2021 – לתפקיד מנהל/ת השירותים הדיגיטליים ברשות.