בניית מאגר ספקים להפעלת מסגרות דיור ("בית לחיים") לאוכלוסייה הנמצאת על רצף האוטיזם בתפקוד נמוך או בתפקוד בינונ