מכרז פומבי מס' 30/20 - דרוש/ה פסיכולוג/ית היקף משרה 50%