מכרז פנימי/חיצוני מס"3 -2022 לתפקיד ס/מנהל מחלקת תפעול בעמותת היכל התרבות עירוני בנתניה