מכרז פומבי להחלפת צ'ילר באולם בר שירה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב