מכרז פומבי לביצוע עבודות חשמל למרכז אנרגיה בבניין לשיקום המבוגר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר