מכרז פומבי מספר 143.2020 שירותי פינוי ואיסוף נייר מרחבי ירושלים