אספקה, הקמה ותחזוקה של מתקני חניה מכניים אוטומטיים מסוג ''קרוסלה''