בניית גן ילדים דו-כיתתי מגרש 607 שכונת השחר דימונה