מכרז כוח אדם פנימי מס’ 16/2021 – לתפקיד פסיכולוג חינוכי