מכרז למערכת ממוחשבת לניהול מערך הבטיחות במקורות, כולל אפליקציה לנייד