מכרז מספר 29/2021 למתן שירותי ייעוץ לליווי אגף מכוני בקרה