מדריך/ה נוער למרכז מית"ר מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער במצבי ניתוק וסיכו