מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות הסטת תשתיות במסגרת הקמת בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי בקמפוס האוניברסיטה