מכרז ליישום, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה