מכרז לשירותי תחזוקה למערכות ה-AV, ההקרנה והבקרה במרכז המבקרים