מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי מערכות וגמר, בנין 4 ,קומה 1 (קרקע), עין כרם (ברמדור 14322)