מתן שירותי יחסי ציבור לפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב