מכרז לביצוע בדיקות ניתור מיקרוביאלי בחדרי ההכנות בבית מרקחת