מכרז פומבי מס' 549/20 – מתן שרותי ניהול, תכנון, הקמה, התקנה, אספקה שרות ותחזוקה כוללת של מערך אכיפת חנייה ואכיפת נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית באמצעות צילום והקלטת וידאו