מכרז לאספקה והתקנה של מערכות הגברה, תאורה, הקרנה ושליטה