מבנה טרומי לתחנת טרנספורמציה או מיתוג זעירה מבטון ("קיוסק")