מכרז מס’ 17/2020 לתפקיד מנהל יחידת חינוך – مناقصة رقم 17/2020 لوظيفة مدير وحدة التعليم