לאספקת שירותים לריכוז ליווי ותיאום עם רשויות מקומיות במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים אפשריבריא