מכרז לשירותי ליסינג תפעולי לטנדרונים ולרכבים מסחריים