דרוש מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 לאגד