אספקת והתקנת וילונות למוסדות העיריה ולמוסדות החינוך