אספקת מכשיר ספקטרומטרי XRF עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי