מכרז לשירותי שאיבה, הובלה וקבלת תמורה עבור דלקים מתחנות דלק