הזמנה למתן שירותי ייצור מיכלי סולר עבור קטרי EURO 3200 של רכבת ישראל