מכרז לשירותי תפעול, רכש וניהול אדמיניסטרטיבי בתיכון