הפעלת מערך סיוע למפקחים בתחומים בתחומי מבנים, ביטחון וביקורת היבטים בתחומים חשבונאיים ופיננסיים - מכרז משלים ל