מכרז דינמי לרכש מתקני מחזור קרר גז משופר עבור מצל"ח.