מכרז למתן שירותי כ"א במקצועות המחשוב ומערכות המידע