מכרז לאספקת מערכת מידע ממוחשבת לשיבוץ והחלפת סייעות