מכרז לאספקה, התקנה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבת במחלקה לשירותים חברתיים