עבודות מיגון והעתקת קו הדלק "10 גלילות לוד, רכבת ישראל, הפרדה מפלסית 121