מכרז מסגרת פומבי מספר 18/2020 לביצוע הצללה בגנים ציבוריים ומוסדות חינוך וציבור בראש העין