מכרז לאספקת שירותי תכנון מרכזי תחבורה, ותכנון הבינוי והפיתוח העירוני בסביבתם ומעל תחנות המטרו