מכרז לרכישת מערכת התאמות כרטיסי אשראי למרכז הרפואי