מכרז לייצור ואספקת ריהוט סמ"פ לנמ"ר הנדס     המשך...