זכויות חכירה לבניית 59 יח"ד למגורים ב 3 מתחמים,אבו גוש