הליך למכירת 4 שנאים גדולים, צינורות מסוגים וגדלים שונים, קטעי סרט שינוע מסוג EP800  להבי טורבינה משומשים, לוחות רשת, צינורות מסוגים שונים וכו' ממחסן אורות רבין