מכרז פומבי מספר 184.2021 להקמת מאגר משלים למפיקים לתכנון הפקה וניהול של אירועי תרבות