מכרז פומבי עבודות שלד בינוי מערכות וגמר- תוספת קומה בניין מדעי החברה קמפוס הר הצופים