מכרז פומבי מס' 9/2022 להקמת מסלול נינג'ה אתגרי וספורטיבי בפארק-פרס, חולון